21 Kasım 2015 Cumartesi

TEHLİKE KAPIDA HERKESE MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPILMALIDIR.


TEHLİKE KAPIDA HERKESE MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPILMALIDIR.

Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası’ndan (ZMSS) yalnızca kamuda görev yapan hekim, dişhekimi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan sağlıkçıların yararlanabildiğini görüyoruz.Oysaki tüm sağlık çalışanlarına mesleki risk sigortası yapılması gerektiğini söylüyorum.

Hekimlerin de yalnızca ödedikleri sigorta priminin yarısını devletten alabildiklerine dikkate alınırsa “Sağlık Bakanlığı tek bir sigorta şirketi ile anlaşıp tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını aynı yerden sigortalatsa toplu indirim nedeniyle devletin yapacağı masraf aynı kalacağı gibi, sağlık çalışanlarının tamamı da sigortalanmış olabilir diyoruz.


2010 yılından bu yana Türkiye’de uygulanmakta olan Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası (ZMSS) kapsamına kamuda görev yapan tüm sağlıkçıların alınmasını isterken, sigorta primlerinin ise devlet tarafından karşılanması gerektiğini ifade etmek isterim.

Sağlık çalışanlarının hemşiresinden doktoruna, ebesinden ATT’sine, hizmetlisinden memuruna kadar bir ekip ruhu ile çalıştığını kaydeden Bayraktar, bu nedenle sorumluluk sigortası yaptırılırken de tamamına yapılması kesinlikle şart haline gelmiştir.

SİGORTA PRİMİNİN TEK HEKİME ÖDETİLMESİ YANLIŞ

Zorunlu Mesleki Sorumluk Sigortası kapsamında yalnızca kamu, özel sağlık kuruluşları ya da muayenehanesinde mesleğini uygulayan bütün hekimler, dişhekimleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimlerinin dahil olduğunu ifade ederek, kapsama kamuda görev yapan tüm sağlık çalışanlarının alınması gerektiğini tekraren ifade ediyorum.

Uygulamaya göre kamuda görev yapan hekimlerin sigorta primlerini kendilerinin ödediğini, daha sonra ise çalıştıkları kurumun döner sermayesi ya da bütçesinden yatırdıkları primin yalnızca yarısını alabildiklerini ifade ediyoruz..“Kamuda çalışan hekimlerin kendi sigorta primlerini ödemeleri yanlıştır. 

Halbuki Sağlık Bakanlığı tek bir sigorta şirketi ile anlaşıp tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını aynı yerden sigortalatsa toplu indirim nedeniyle devlete sigortanın masrafı yine aynı kalacaktır. Hem de tüm sağlık çalışanları sigorta kapsamına dahil edilmiş olacaktır” dedi.

HAKİMİN PRİMİNİ ÖDEYEN DEVLET DİĞER SAĞLIKÇININ PRİMİNİ DE ÖDESİN
Kamu kurumlarında çalışan hekimin vatandaşa hizmetin yanı sıra çalıştıkları kuruma da hizmet ettiklerine dikkat çekmek istiyorum... “Nasıl savcı, hakim gibi yargı mensuplarının hatalarının tazminatını devlet ödüyor, ancak avukat hatasını kendisi ödüyorsa, devlette çalışan doktorun tazminatını da Sağlık Bakanlığı ödemelidir.
Özelde çalışan sağlık çalışanlarının ise ya kendileri ya da çalıştıkları kurum bu primleri ödemesi esastır.


“Sağlık çalışanlarının da birer insan olduğu ve herkes gibi hata yapabilecekleri unutulmamalıdır. Bizim talebimiz biran önce hekimlerimizle birlikte diğer sağlık çalışanları da hukuki koruma ve sigorta güvencesi altına alınmalı. Ancak bu şekilde sağlık çalışanlarının mutlu ve kafasındaki soru işaretleri giderilerek daha verimli çalışmaları sağlanabileceğini düşünüyorum...YENİ DÖNEMDE MECLİSTE BU KONUNUN KANUNLAŞMASINI TALEP EDİYORUM..


Hüseyin AYHAN
AKTİF SAĞLIK SEN
GENEL NAŞLANI

KAYBOLAN SADECE VEFA DEĞİL