9 Kasım 2015 Pazartesi

MİNNETLE ANIYORUZ...

MİNNETLE ANIYORUZ....
Yüzde 65 e Kadar Döner Sermaye Dağıtılması Mağduriyeti Çözermi?Yüzde 65 e Kadar Döner Sermaye Dağıtılması Mağduriyeti Çözermi?


 • Daha önce yayınladığımız Döner sermaye mağduriyeti giderildi mi yazısında hazine payının düşürülmesi sağlık personeline etki etmeyeceği belirtmiştik.

 • Sendikaların girişimi sonucunda hazine payının düşürülmesi yanında aynı zamanda Sağlık Bakanlığınca Genel Sekreterliklere onay yetkisi verilip hastanelerin %50 den %65 e kadar çıkartılıp döner sermaye dağıtması sağlanıp sağlık personellerinin döner sermaye mağduriyetleri çözülmesi amaçlanmıştır.

 • Hazine payı düşürülmesi yanında %65 şe kadar dağıtım kararını örnekle açıklayalım

 • Döner sermaye gelirlerine uygulanan kesintiler şunlardır.

 • -%15 Hazine hissesi
 • -%1 SHÇEK Payı
 • -%5 Sağlık Bakanlığı Merk.His.payı

 • Toplam %21 kesinti uygulanmaktadır.

 • Bu kesintiler uygulandıktan sonra kalan paranın %50 sini alıp dağıtılabilir maksimum tutarı bulmaktaydık.

 • Şimdi yeni hükümle birlikte kesintilerden sonra kalan paranın %65 ni dağıtacağız yani burada kazanç %15 dir.

 • Eğer bununla birlikte hazine payıda düşürülürse kazanç %35 kadar çıkabilecektir.

 • Daha önce yayınladığımız hazine payının düşürülmesi örneğine %65 dağıtımı ile örneklendirerek devam edelim.

 • Dağıtılabilir döner sermaye tutarı 250 bin olsun sabit ek ödemelerin toplamı da 275 bin olsun burada ne oldu 25 bin açık var dolayısıyla döner sermaye dağıtamazsınız

 • 250.000-275.000=-25.000 eksiye geçti.

 • Şimdi bu hastaneye hem hazine payı hem %65 oranı uygulayalım

 • Hazine payını %15 den %1’e düşürelim.(Not bu düşürülen oran %10 da olabilirdi.%5 de biz en düşüğünü alıyoruz)

 • Döner sermaye gelirine Hazine payı %1′ uyguladığımız zaman oranıda %50 den %65 e çıkardığımız zaman aşağı yukarı dağıtılacak döner sermaye 330 bin olur.

 • – Hazine Payı %15 de dağıtım oranı %50 de döner sermaye dağıtılabilir tutar 250 bindi

 • – Hazine Payı %1 de dağıtım oranı %65 de döner sermaye dağıtılabilir tutarı 330 bin oldu.70 Bin artış verdi.

 • Sabit ek ödemelerin toplamı neydi 275 bin

 • Dağıtabilir döner sermaye tutarı 330 bin den sabit ek ödemelerin toplamı 275 bini çıkaralım.

 • 330.000-275.000=55.000 TL.

 • Dağıtalabilir döner sermaye tutarı 55 bin tl yi sağlık personeline dağıtımını yaptıkmı

 • Tabip personel 1500-2500 tl arası alır

 • Tabip dışı personel 90-130 tl arasında kalır.

 • Eğer ki hazine payı %1 de değilde %10 a düşürülseydi. Ya da sabit ek ödemelerin toplamı biraz daha yüksek olsaydı.Bu rakamlar dahada aşağı düşer.Baştan dediğimiz gibi kesin ve net rakam veremeyiz.Hastaneden hastaneye durum değişebilir

 • Yorumlarımız

 • Hazine payını düşürülmesi yetkisi Sağlık bakanlığı İdari mali hizmetlere bağlı dairelerce karar verilmekte,dağıtım oranı %65 çıkarma yetkisi ise sekreterlerin yetkisince onaylanacaktır.Buda demek oluyor ki her ikisinden faydalanmak için ayrı ayrı kurumlara başvurmak gerekecek ayrı ayrı onay almak gerekecek.

 • Biri onay verirken diğeri onay vermeyebilir.Birinden onay çıkmaz ise yukarıda verdiğimiz rakamlar yine eski haline döner.

 • Gerek hazine payı gerek dağıtım oranın %65 çekilmesi sadece döner sermaye dağıtımı yapamayan hastaneler için dikkate alınacaktır.Döner sermaye dağıtımı yapabilen hastaneler için dikkate alınmayacaktır.


 • Burada amaç eskiden döner sermaye alıp ta sabit ek ödemenin brütünü aşma zorunluluğu gelince döner sermaye dağıtımı yapamayan hastaneler için çıkarılmıştır.


 • Diğer hastanelerde döner sermaye ek ödeme rakamlarında bir değişiklik olmayacaktır.

 • Ayrıca burada muaallak olan çok önemli bir nokta vardır.Madde 8 den sonra ” o birliğin toplam döner sermaye gelirlerinin %50’sini aşamayacaktır.

 • ”Burada birlik %50 yi aşmayacaksa geliri düşük bir hastane diyelim ki %65 dağıtım izni verildi.

 • Birliğin %50 dengesi bozulduğu için tekrar dengeyi sağlamak için geliri yüksek hastanenin oranı düşürülüp birlik %50 dengesi bu şekilde mi sağlanacaktır.

 • Eğer öyle ise geliri yüksek hastanenin payı geliri düşük hastaneye aktarılıp geliri yüksek hastanenin döner sermayesi düşecektir.

 • GİH sınıfında herhangi bir değişme olmayacaktır.KAYNAK:Memurmaasmutemeti.Com'

ETİK SÖZLEŞMEYE İTİRAZ

İLGİLİ MAKAMA SUNULMAK ÜZERE


( ) İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

( )KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ 

( )HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ


Anayasamızın Özgürlükler Başlığı Altında Hürriyeti Bağlayıcı Her Türlü Anlaşma Uluslar Arası Normlar Gereği Ve Anayasamızın 90 Maddesi Gereği Hukuksuz Ve Geçersizdir.

Yine Memurun Özlük Haklarını Düzenleyen Kanun 657 Dmk Kanunundur. Bunun Dışında Yapılmış Hiç Düzenleme Kanun Önünde Değildir.Bu Nedenle Bahse Konu Sözleşme Uluslar Arası Normlar Ve Kanunlarımız Gereği Uygun Değildir. Bu Sözleşmeyi İmzalamıyorum.Diğer Durumlarda Hukuki Ve Yasal Haklarımı Arayacağımın Bilinmesi Hususu İle 

SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMA GEREKÇELERİM…

1-) Hukuk devletinde asıl olan çalışanlardan önce idarenin hukuka uygun davranmasıdır. Ancak söz konusu metin incelendiğinde hukuki hiçbir dayanaktan bahsedilmediği görülmektedir. Bu da normaldir. Çünkü söz konusu sözleşmenin hukuki hiçbir dayanağı yoktur.

2-) Sağlık Bakanlığı tarafından Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi 28.02.2014 ve 03.03.2014 tarihli Bakan olurları ile yürürlüğe konulmuştur. Bu Yönerge’nin Bilgi Güvenliği Politikası başlıklı 6 maddesinin 2. fıkrasında yayınlanan klavuzun bütün personele duyurulması ve personelin bundan bilgi sahibi olmasının sağlanması gerektiği açıkça düzenlenmiştir. Bu düzenleme gereğince sağlık personeline bu klavuzun tebliğ edilmesi ya da duyurulması yeterli iken Yönergede ve diğer hiçbir üst normda belirtilmediği halde söz konusu adı sözleşme olan bu metnin personelce imzalanması için baskı yapılmasının hukuki dayanağı yoktur.

3-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 11. maddesi aynen şu hükümdedir.

Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:

Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/4 md.)Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

Bu düzenleme gereğince devlet memuru unvanını taşıyan bütün personelin usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş yasal mevzuata uygun davranmakla yükümlü olduğu açıktır. Belirtilen Yönerge de Bakan onayı ile yürürlüğe konulmuşsa artık devlet memurlarının bu Yönerge ve diğer mevzuata uygun davranmak zorunda oldukları açıktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta idarenin de kendi yayınladığı mevzuata uygun davranmasıdır. İdare kendi yayınladığı Yönergede dahi belirtilen sözleşme adı verilen bir metinden bahsetmezken böyle bir metnin ortaya atılması kabul edilemez.

4-) Örneğin sözleşme adı verilen metnin 4. maddesi şöyledir:

“Personel bu sözleşmeyi ihlal etmesi sonucu doğacak tüm kanuni ve hukuki sorumluluğu peşinen kabul eder”

Acaba bu düzenleme hangi saik ile konulmuştur. Amaç bin türlü zorluk içinde görev yapmaya ve sağlık hizmeti sunmaya çalışan sağlık emekçilerini yıldırmak, korkutmak ve sindirmek midir? Sözleşme denilen metne bu ibare konulurken 657 sayılı yasanın 12. ve 13. maddelerine bakılmamış mıdır? Yasada kurum zararları ile açıkça hükümler varken bu metnin sağlık çalışanlarına imzalatılmak istenmesinin hukuka uygun olmadığı izahtan varestedir.

Sonuç olarak; söz konusu metnin imzalanması dayatmasına son verilmesi gerekir. Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereği Üyelerin öncelikle bu metni imzalamamalarını, imzalamak zorunda kalınırsa metne “itiraz ve dava haklarım saklı kalmak kaydı ile” ibaresinin ekliyorum gereğini arz ederim

NEFRETLE KINIYORUZ...Değerli sağlık çalışanları ve halkımız...Malesef terör bugün yine boş durmadı.


Şırnak’ın Cizre İlçesinde görevli bir polis panzerine bir grup PKK'lı terörist roketatarlı saldırıda bulunurken,söz konusu roket mermisi Cizre Devlet Hastanesi diyaliz ve morg girişine isabet etmiştir.

Tek tesellimiz bu hain saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır. 

32 hastanın gerekli personel desteği sağlanarak Şırnak Devlet Hastanesine nakilleri sağlandığı bilgisi alınmıştır vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.


 Üzülerek belirtmeliyiz ki eli kanlı terör örgütünün hasta ve savunmasız vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımıza karşı giriştiği bu saldırı ne yazık ki ilk değildir. Bilindiği gibi terör örgütü,07.06.2015 tarihinden sonra özelliklede  Temmuz ayından bu yana tırmanışa geçen saldırılarıyla, tüm halkımızı hedef alarak sağlık çalışanlarımıza, ambulanslarımıza ve hastanelerimize yönelik alçakça saldırına devam etmektedir.

Her yerde ve her koşulda korkmadan ve yılmadan emek sarf eden vefakar ve fedakar sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum

Vatandaşımızın en temel hakkı olan sağlık hizmetinin engellemesine yönelik bu insanlık dışı saldırıyı kınıyor ve bu tür şiddet eylemlerinin halkımızın barış, kardeşlik ve huzur umutlarını azaltmayacaktır. 
Kamuoyuna Duyurulur

Saygılarımla 

Hüseyin AYHAN
Aktif Sağlık-Sen 
Genel Başkanı

HASTANEYE GELİRKEN ÖNCE İNSAN OLUNMALIAdam olacak yönetici aracılığı ile doktora telefon açtırmayacaksın mesela. Diğer insanlar gibi konuştuğun kızın annesi'de sırasını bekleyecek sizde bekleyeceksiniz ne dersiniz?     O kişiler kendini biliyor...Önce insan sonra adam olacaksın

Ha!!! birde alemci tayfası varya onlara da bir çift laf söylemezsem çatlarım.!! Kim size akşamın beşinden başlayarak rakı,bira,şarap v.b için, sabahın beşine kadar alem yapın,sonrasında da nefes alamadığın yada alkol intoxuna  girdiğin için   acil servisi birbirine katma hakkını veriyor yada sağlık çalışanları ile kavga etme yada küfür etme hakkını size hangi güç veriyor...Ağzında leş gibi alkol kokusu, ter kokundan doktor yanına yanaşamıyorsa, kendine karşı saygı ve ilgi beklemeyeceksin Önce insan sonra adam olacaksın

Merakla Yoğun bakımdaki çocuğunun iyileşmesini,gözlerini açmasını bekleyen anne,baba gibi sabredecek,gözlerini acarsa dua edeceksin. Unutma ki doktorda bir insan... Her şeye rağmen hizmet vermeye çalışırken yani  günde 250-300 hasta bakan ve sadece senin gibi bir insan olan doktordan olağanüstü mucizeler beklemeyeceksin..

90(DOKSAN)yaşında EXDUHUL gelen ebeni-dedeni diriltmesini beklemeyeceksin. Bakmamak için türlü bahaneler uydururken reklam olsun diye (İyi Evlat/Torun) rol yaparak hastanede taşkınlık yapıp sağlık çalışanlarını DARP etmeyeceksin...Sağlık çalışanlarına ‘ne gerekiyorsa yapılsın  diye öküz gibi koridorlarda böğürüp at gibi çifte atmayacaksın...Önce insan sonra adam olacaksın

Hele En fazla kıl olduğum bir kitle varki sormayın gitsin bunlara siyasetin torpillileri deniliyor;Cebinde yeşil kart, altında mercedes araba, vermediği vergi, ödemediği faturanın ve de en önemlisi başarılı olamadıkları bu beleş hayatının karşılığında ucuz kahramanlık yaparak acılarınızı doktor ve sağlık personelinden çıkarmayacaksınız siyasetin torpillileri..Önce insan olmanın gereğini öğreneceksiniz...Unutmayın burada çalışanlar sizlerin çocuğu da olabilir... Önce insan sonra adam olacaksın

Kuş kadar benin ve beyin sapından ibaret olan kapasitenle, holiganlık yapıp insanları ‘yanlış iğne yapmış doktor, Çoçuk ölmüş’ gibi ipe sapa gelmez yorumlarda kışkırtmayacaksın "sağlam adamı öldürür bunlar"diyerek ahkam kesiyorsan kardeşim gelmeyeceksin hastaneye. Evde tütsü yap,çaput bağla başına,hocaya gidip okut kendini içine cin girmiştir belki Muskacıya, üfürükçüye git nebileyim işte bir şeyler yap...Önce insan sonra adam olacaksın

Eskiden okumamış cahil denilen insanlarımız; doktora gidileceği gün banyo ve vücut temizliği yapıp gelirdi,Şimdiki gibi okumuş cahil yada çok bilmiş değillerdi..Hekime ve sağlık çalışanına saygılıydı.Önce insan sonra adam olacaksın
 MALPRAKTİSTE Çıkmamıştı insanlar ölüsü üzerinden nemalanmayı düşünmezdi. İşte bu nedenlerle önce insan olmayı öğrenecek, insan gibi yaşayacak, insan gibi mücadele edecek, insanca değerler taşıyacak ve insanlığa yaraşır bir toplum bireyi olacak  Sonra hak ettiğin değeri görmeyi talep edeceksin umarım mesaj anlaşılmıştır
 Siyasi söylem yada yakana taktığın parti rozeti ile sağlık çalışanını tehdit edip hizmet almayı beklemeyeceksin 
O ana kadar hiç karşılaşmadığın birileri, sana, sağlığına ve kişiliğine senden daha fazla değer verirken sende sağlık personeline saygıyı öğreneceksin.Önce insan sonra adam olacaksın
Diğer kamu kurumlarında yada bankalarda,PTT v.b kurumlardaki gibi sıranı bekleyip Triaj kurallarına uyup Sonra hizmet almayı bekleyeceksin  Önce insan sonra adam olacaksın

Saygılarımla
Hüseyin AYHAN
Aktif Sağlık-Sen
Genel Başkanıİlber Ortaylı’dan sağlıkta şiddet çıkışı: “HÖDÜKLER”


İlber Ortaylı sağlıkta şiddet ile ilgili açıklamalarda bulundu:

İlber Ortaylı: Her gün her hastanede hekim dövülüyor. 

Birtakım adamlar, 80 yaşında amcası öldü diye kabile halinde basıyor doktorun ofisini. İnsaf birader yani! 

Takım halinde önce doktoru, onu bulamadıysa hemşireyi, hastabakıcıyı dövüyorlar. Hastaneye giden öbür insanların sesi çıkmıyor. 

Şimdi bunu İngiltere’de düşünebilir misin? Böyle hödükler doktor dövecek, o poliklinikten hizmet alan halk “Bana ne” diyecek.

Neden “bana ne” diyorlar? Korkaklıktan mı?
İlber Ortaylı: Korkaklık ve alakasızlıktan. Bunların kendisiyle ilgisini de ölçemiyor.

KAYBOLAN SADECE VEFA DEĞİL