25 Ocak 2016 Pazartesi

SAĞLIKTA YENİ DÖNEM KÖLELEŞİYORUZ!!

SEN DÜŞÜNME ÇALIŞ/KÖLELEŞTİREN SİSTEME MERHABA
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı tarafından 89 Kamu Hastaneleri Genel Sekreterlikleri üzerinden  hastanelere gönderilen yazı ile  uygulamaya şubat ayında uygulamaya başlanacaktır.

Bunun anlamı kuralsız ve düzensiz,gayri ğinsani şartlar altında ve angarya çalışmak demektir.“Daha önce de böyle bir uygulama getirilmiş ancak Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. 

Hatırlanacağı üzere 17 Nisan 2014 tarihli Danıştay kararı şu şekilde idi.” Adil ve güvenli koşullarda çalışmak haktır, mesai dışı fazla çalışma buna göre düzenlenmelidir,”ifadesi yer alıyordu. 

Sizce bunun sebebi ne olabilir? Yada ne odluda, Sağlık Bakanlığı buna itiraz ederek yürütmeyi durdurma kararını kaldırtmış olabilir?. Yukarıda belirttiğim gibi kuralsız,düzensiz ve angarya çalışma demektir. Sağlık çalışanları Robot  değildir, insanlara insan gibi davranılmalıdır. bu yazının  insani değerlerle bağdaşır hiçbir tarafı yoktur.  

Evet sağlık hizmetlerinin 24 saat devam etmesi gerekir,ancak bunun da uygun düzenlemeler çerçevesinde  ve yeterli eleman ve donanımla yapılmalıdır.  Sağlık personelleri siyasi ve sendikal ayrımlar nedeni masa başına çekilerek nitelikli yetmiş personel sayısı düşerken kurum kadroları’da dolu gözüktüğünden hastanelerde atama yapılmadığı için eksik sağlık personeli ile angarya çalışmalar devam ederken bu yük daha’da artacaktır.

Şurası asla unutulmamalı; sağlık hizmetindeki devamlılığın mesai dışı çalışmayla değil yeterli sayıda sağlık personeli ve nöbet uygulamalarıyla sürdürülmesi esastır.  
 “Sağlık hizmetinin ve sağlık çalışanın  güvenli şartlarda çalışmasının ve sağlık hizmetlerinin hasta açısından güveninin hiç mi önemi yok? Güvenli olmayan sağlık hizmeti hayatları söndürürken sağlık çalışanları hukuki sorumluluklar altına sokmaktadır. Çünkü sağlık personelleri ‘yorgun’ ve tükenmiş olarak sağlık hizmeti verirken risk almaktadırlar.  Sağlık hizmetinde hata yüksek risktir.

Bu durum hastaların(müşterilerin) ihtiyacı olan iyi sağlık hizmetine ulaşma hakkını ihlal ve engellemektir. Şimdi soruyorum bu durumda suçlu kim olacaktır? Ve kim kurban edilecektir?

Suçlu Doktorlar ve sağlık personeli mi? Kazı kazan mantığı ile yapılan sağlık sunumu ile sağlık çalışanlarına olan güven azalırken Neo-Liberal ekonomi patronları sistemde cirit atıp parasına para katarken Normal mesaisini yapmış bir hekimin ve sağlık personelleri, gece 22.00’ye kadar çalışmaya ve ertesi gün yine sabah mesai saatinde hasta bakmaya devam etmesinin neresi insani ve ahlakidir?

 Bir hekimin, bir sağlık çalışanının dinlenmek gibi hiç mi hakkı yok?   Bu durum sadece hata riskini azaltmayacak ve ölümlere sebep olacaktır.Hani SKS kriterleri nerede ILO sözleşmelerinin gerekleri?  . Eğer sağlık çalışanına (Ekibin Tüm Bileşenleri) bu dinlenme zamanı vermeyiz diyorsanız, ruhsuzlaşmış,düşünemeyen,hislerini yitirmiş robotlardan oluşan bir sağlık camiası oluşturursunuz.

Bu zaten farklı istihdam modelleri ile başarılmıştır. Sen düşünme sorgulama çalış ağa ne isterse o olur oluşturulmak istenen sağlık sitemi bu mudur? Evet arkadaşlar bu işin adı sağlıkta özelleşmedir.Önce özerk sonra özelleşen devlet hastaneleri oluşacaktır.Bunu’da şehir hastaneleri modeli ile hayata geçirilecektir Devletten %70 doluluk garantisi ve 49 yıllığına hizmet satın alınacak ne güzel dünya…

 “Ne yazık ki,sistem  duyarsızlaşan toplum duyarsızlaşan  insanlıktan uzaklaşan sağlık çalışanı istiyor.

Birde şu aklıma takıldı sağlık personeli üç (3)çocuğu nerede yapacak?Diyelim ki bir şekilde yaptı nasıl ve nerede bakacak?Çocuklar bu sistemde nasıl yetişecek? Asi bir nesil yetiştirmiş olmayacakmıyız ne dersiniz?Karı koca çalışan sağlık personellerine geçmiş olsun!!! Bunun anlamını herkes anladı diye düşünüyorum…Hastanede çocuk yap!!,Hastane de doğur!!,Hastanede büyüt!!….

Hüseyin AYHAN
Aktif Sağlık-Sen 
Genel Başkanı


KAYBOLAN SADECE VEFA DEĞİL