31 Aralık 2015 Perşembe

Genel Sekreterlik İl İçi Tayin Açtı

limizde görev yapan tüm personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve İl içi Birlikler Arası Yer Değiştirme ve Mazeret Atamaları Komisyonuna İlişkin Usul ve Esaslarına göre Genel Sekreterliklerin İdari Hizmetler Başkanlarının katılımıyla 2016 Ocak Ayı içerisinde oluşturulacak komisyonda gündeme alınacaktır. 

Birlikler arası yer değiştirme talebinde bulunan personellerimizin 15/01/2016 tarihine kadar görev yaptığı kuruma bizzat dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Söz konusu talebin ve kadrolu kurumlarının bağlı olduğu genel sekreterlik ile nakil talebinde bulunulan genel sekreterliğinin muvafakat yazılarının anılan komisyonda değerlendirilmek üzere ilgili Genel Sekreterlikler tarafından 22/01/2016 tarihine kadar İstanbul İli Kamu Hastaneleri Birlikleri Koordinatörlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.
İstanbul İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği

KAYBOLAN SADECE VEFA DEĞİL