28 Ekim 2015 Çarşamba

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI YETER ARTIK

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI YETER ARTIK


SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM  SAĞLIK ÇALIŞANI ÜZERİNDEKİ YIKIM DEVAM EDİYOR..

 1988 Yılından sonra  başlayan sağlıkta dönüşüm rüzgarı 2003 yılından sonra hızlı esmeye başladı Halen ülkemiz yönetiminde bulunan hükümet ile (AKP Hükümeti döneminde) daha da hızlandırılandı ve kasırga ya dönerek sistemleri yıkarak devam etti  “Sağlıkta Dönüşüm Programı”ile  sosyal devlet in gereği ücretsiz olması  gereken sağlık ve sosyal hizmeti hak olmaktan çıkaran, ticarileştirerek parayla alınıp-satılan, üzerinden “kar” elde edilen bir hizmete dönüştüren, çalışanların iş-işyeri güvencesini kaldıran, performansa göre çalıştırarak rekabet ettiren, ağır iş yükü altına sokan, her türlü şiddetle karşı karşıya getiren bu program olmuştur. 

Sağlık çalışanı yani hizmeti sunanların mutsuzluğu,iş yükü  artarken (yandaş olanlar ve Liyakatsız Makam sahibi olanlar hariç)  hizmeti alanların hastaların (müşterilerin)  mutluluğu hizmete daha rahat  ulaşım ve sağlık çalışanına şiddet uygulanırken algılarken  bununda “Hasta Hakkı” olarak görülmesine siyasiler ve hükümet erkinin söylemleri  ve  idarelerin baskıları etkin olmuştur. Geçen yılda ifade etmiştim sağlık çalışanlarının bunca sorunu varken “ 14 MART TIP BAYRAMI KUTLAMAK” neyimize diyerek  14 maddelik manifesto yayınladık. Sağlık  çalışanlarının geçen yıla göre sorunlarının sayıları azalması gerekirken,sorunlarının daha da arttığını gördük.

BU SORUNLARI ŞÖYLE SIRALAYA BİLİRİZ.;
 1. Angarya çalışmaya ZORLANMAKTADIR
 1. Performans baskısı ile KARŞIKARŞIYADIR
 1. Niteliksiz sağlık eğitimi VERİLMEKTEDİR
 1. Hizmet sunduğu Sağlık           hizmetine ulaşmak için  Katkı-katılım payları ÖDMEK ZORUNDADIR      
 1. İş ve işyeri güvencesi YOKTUR
 1. İşyerinde idarelerin MOBİNG BASKISI ALTINDADIR
 1. Çalışan Polikliniği Olmadığı için  İNTİHAR EĞİLİMİ ARTMIŞTIR.
 1. Performans yerine Emekliliğe yansıyacak ücret ALAMAMAKTADIR
 1. 9.      Özlük ve demokratik hakları ELLİNDEN ALINMIŞTIR
 1. 10.  Sağlık Çalışanların Meslek Odaları KANUNU HALEN ÇIKARTILMMIŞTIR.
 1. 11.  Çalışma Saatleri ESNEK HALE GETİRİLMİŞTİR.
 1. 12.  Güvencesiz ve ucuz iş gücü artırılmış TAŞERONLAŞMA ARTMIŞTIR
 1. 13.  Farklı istihdam Modelleri Oluşturularak ÇALIŞMA BARIŞI BOZULDU.
 1. 1219 Sayılı Kanunun EK-13. maddesine rağmen MESLEKLER ÇATIŞTIRLMAYA BAŞLANDI
 1. 15.  Hasta ve Çalışan Güvenliği Birimleri AMACI DIŞINDA KULLANILMAYA BAŞLADI
 1. 16.  Yeterli insan  GÜCÜ PLANLAMASI YAPILMAMIŞTIR (Az Kişi Çok İş)
 1. 17.  Sağlı Mesleklerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları tanımlanmadığı için İDRELERİN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞTIRILMALAR BAŞLADI
 1. SİYASİ VE SENDİKAL FARKLILIKLAR NEDENİ İLE SÜRGÜNLER BAŞLADI
 1. 19.  Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli AİLE SAĞLIĞI MENSUPLARI hastanelerin ACİL SERVİSLERİNDE NÖBET TUTMA ZORUNLULUĞU BAŞLADI
 1.  Tüm sağlık Çalışanlarına İKAMET SINIRLAMASI GETİRMEYE ÇAŞILIYOR,
 1. 21.  Karmaşık bürokrasi, kanun ve yönetmeliklerle Yönetilmekt
 1. edir. KANUN İLE YÖNETMELİKLER BİR BİRİNİN TAMAMLAYICISI DEĞİLDİR.


Sağlık çalışanlarına sağlık alanında yapılan değişikliklerle yani Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı tamamlayıcı birçok düzenlemeler  663 Sayılı KHK  ileri sürülerek SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DAYATILMAKTADIR

AKTİF SAĞLIK-SEN Yıllar yılı Siyasilerin kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirdiği  niteliksiz sağlık Politikaları, Sağlık Mesleklerinin Eğitiminden, Mesleki Görev Yetki ve Sorumlulukları, MESLEK YETERLİLİĞİ VE MESLEK STANDARTLARI,SAĞLIK ÇALIŞANALRININ ALAMADIĞI YIPRANMA PAYI VE GÖSTRGE SORUNNLARI  Sağlıkta  çocuk işçiliğinin durdurulması
   ile sağlık çalışanlarını neredeyse bitiren düşünemeyen robotlaştıran  en önemlisi insan sağlığı ve toplum sağlığını hiçe sayan olumsuzluklara karşı mücadeleyi yürütmek için tüm meslek örgütleri ile işbirliği yapmaktan çekinmez. İş, ücret ve gelecek güvencesi ile iş yeri güvenliği için her türlü çalışmanın yanında yer alır.
Temel ilkemiz Meselenin Çalışanların Özlük Hakları Gerisi Teferruattır. Diyor ve GÜCÜMÜZ BİRLİKTELİĞİMİZDİR diyor. Gücümüzün farkına varılmasını ve farkındalık oluşturulması gerektiğini düşünüyorum
AKTİF SAĞLIK-SEN OLARAK YETKİLİLERE ŞUNU İFADE EDİYORUZ. GAYEMİZ İNSANCA YAŞANIR BİR HAYAT  VE  VATANDAŞIMIZA İNSANCA BİR SAĞLIK HİZMETİ SUNMAKTIR.
BU ZOR ŞARTLRDA ÇALIŞAN SAĞLIK CAMİASININ 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLA(MI)YORUZ
 
SAYGILARIMIZLA
AKTİF SAĞLIK-SEN
YÖNETİM KURULU

Hiç yorum yok:

KAYBOLAN SADECE VEFA DEĞİL