20 Kasım 2015 Cuma

Yeni kurulacak Hükümet Sağlık Bakanından Neler(Talep) İstiyoruz?

Yeni Kurulacak Hükümet Sağlık Bakanından Ne İstiyoruz(Talep Ediyoruz)?
Aktifsağlık-Sen Sendikası olarak yeni kurulacak hükümetin Sağlık Bakanından Neler beklediğimizi kısaca aşağıya yazdık.Bunlar aynı zamanda sağlık çalışanlarımızın talepleri olarak hükümet tarafından değerlendirilmelidir.

64. Cumhuriyet Hükümeti’nin Yeni Sağlık Bakanı’ndan öncelikli taleplerimiz şunlardır:
Sağlıkta Şiddete İlişkin
1- Türk Ceza Kanunu’nda sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir.Şiddet ve ölümler artık terör kadar can yakmaya başladı.
2-Şiddeti engellemeye yönelik etkin kamu spotları hazırlanmalı ve toplumun her kesimine ulaşacak biçimde sunulması sağlanmalıdır.
3- Beyaz kod uygulamasındaki bürokratik engeller kaldırılmalı yani pratiğindeki zorluklar azaltılmalıdır.
4- Sağlık kuruluşlarında polis ve eğitilmiş özel güvenlik elemanlarının sayı ve etkinlikleri arttırılmalıdır.
5- Sağlıkta çalışanların çalışma sahalarına vatandaş girmemeli ve çalışma ortamında hasta yakınları olmamalıdır.

Sağlık Sistemine İlişkin

1- Nitelikli sağlık hizmeti sunulması için etkili, kademeli sevk zinciri düzenlenmesi yapılmalı polikliniklerde muayene süreleri uzatılmalı, randevusuz hasta kabulü kaldırılmalıdır.
2- Hekimlerin baktıkları hasta sayısı uluslararası standartlar çerçevesinde yeniden belirlenmeli ve günde 50’den fazla yeni hasta muayenesine hastanın sağlığı ve güvenliği gereği izin verilmemelidir.
3- Hekim dışı sağlık personelinin dengesiz dağılımı ve sayısal yetersizliği giderilmelidir.
4-Sağlık Çalışanlarına Görevleri Dışında Angarya Çalışma verilmemelidir.
5-Sağlık Çalışanlarının aile bütünlüğünün sağlanması için parçalı aileler bir arada çalışması sağlanmalıdır.
6-SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KURUM AMİRLERİNCE YAPILAN MOBBİNG VE ŞİDDET İÇİN YARGI YOLU AÇILMALIDIR.
7-Toplumsal gereksinimleri karşılayacak nitelikli hekim yetiştirmeyi amaçlayan yeni tıp eğitim modelleri geliştirilmeli, tıp fakültelerindeki eğitici yetersizliği ve donanım eksikleri acilen giderilmelidir.Aynı şekilde hekim dışı sağlık personeli eğitim veren okullara bir standart getirilmeli ve ülke ihtiyacından fazla eleman eğitimine son verilmeli ve sağlık personeli istihdam politikaları gerçeklerine göre yapılmalıdır.İnsan gücü kaynakları çarçur edilmemelidir..
Sağlık Çalışanlarının Özlük Haklarına İlişkin
1- Sağlık Çalışanlarının Başına Bela olan 184 SABİM hattının işleyişi tamamen düzenlenmelidir.
2-Hasta Hakları Birim İsminin kesinlikle değiştirilmesi Bu birimin "Hasta ve Çalışan İletişim Birimi " Olarak Değiştirilmesi vatandaştaki düşünceyi değiştireceğini düşünüyoruz.
3- Sağlık çalışanlarının mesai ve nöbet saatleri yeniden düzenlenmeli, tüm hekimlerin nöbet ertesi izin hakkı istisnasız uygulanmalıdır.
4- Mecburi hizmet ve geçici görevlendirme uygulaması kaldırılmalı, bunun yerine özel statülü bölgeler belirlenerek bu bölgelerde çalışacak hekimlere teşvik edici ücretlendirme ve düzenlemeler planlanmalıdır.
5-Aile hekimliğinde hafta sonu nöbet uygulaması kaldırılmalıdır.
6- İvedilikle performans sistemi kaldırılmalıdır Temel aylığa yansıyan sistem geliştirilerek emeklilik bekleyenlerin emekli olmaları sağlanmalı ve yeni nesil sağlık çalışanlarına istihdam sahaları açılması sağlanmalı,Tüm sağlık çalışanlarına Malpraktis sigortası yapılmalıdır. Hastane gelirlerinin  sağlık çalışanlarının sistem içerisindeki  toplam kazancı içerisindeki oranı uluslararası kriterler göz önüne alınarak yeniden düzenlenmeli, bölümler arası ücret adaletsizliği giderilmeli, risk alınan uygulamaların puanları arttırılmalı ve emekliliğe yansıyacak temel ücretler eğitim seviyesi de göz önüne alınarak derhal arttırılmalıdır.
HÜSEYİN AYHAN
AKTİFSAĞLIK-SEN
GENEL BAŞKANI

Hiç yorum yok:

KAYBOLAN SADECE VEFA DEĞİL