4 Kasım 2015 Çarşamba

SAĞLIK MEMURLUĞU TARİHEMİ KARIŞTI?

SAĞLIK MEMURLUĞU TARİHE'Mİ KARIŞTI?
Son günlerde sağlık memurluğunun görev yetki ve sorumlulukları yapılmadığı için Sağlık Memurluğunun kaldırıldığı ile ilgili bazı sağlık sitelerinde haberler görmeye başladık.
2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğini kaç kişi biliyor yada hatırlıyor.
Bu Yönetmeliğin  7.Maddesine eklenen Geçici Madde 2 (iki) de yer alan şu ibareyi bir hatırlatalım isterim…
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer  sağlık memurluğu programlarından mezun olanlar ile halen bu programlarda kayıtlı bulunan öğrencilerin kazanılmış hakları saklıdır.
Hemşirelik eğitimine eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olanlar hemşire olarak çalışırlar.
Hemşirelik eğitimine eşdeğer sağlık memurluğu programının adı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hemşirelik programı olarak değiştirilir ve programlar birleştirilir.
Üniversitelerin hemşirelik programlarında ülke ihtiyacını karşılayacak yeterli kontenjan oluşturulmak üzere 5 yıl süre ile sağlık meslek liselerinin hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarına öğrenci alınmasına devam olunur ve bu programlardan mezun olanlara hemşire unvanı verilir.”
 
Görüldüğü üzere 2007 yılında zaten sağlık memurluğunun bittiği ilan edilmişti.
Peki bu arada o dönemde yetkili olan sendika ve ikinci en çok üyeye sahip olan şimdiki yandaş sendikalar bu konuda ne yaptılar .
Hiç bir şey mesleğin yok olduğunu ve ileriyi görenler gemiyi terk etti,masa başı işlere yöneldiler.
2008 YILINDA ANTALYADA ŞİMDİKİ YANDAŞ SENDİKANIN TOPLANTISINDA BU SÜRECİ HAYKIRARAK DİLE GETİRMİŞTİM
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE BOLANYA SÜRECİ MESLEKLERİ ÖLDÜRECEK DEMİŞTİM.
O ZAMAN BENİ (ŞİMDİKİ YANDDAŞ SENDİKANIN ESKİ GENEL BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU) HAYALCİLİKLE SUÇLADILAR GELİNEN NOKTADA BİR KERE DAHA HAKLILIĞIM ORTAYA ÇIKTI.
ÖNEMLİ OLAMN GÜÇ SAHİBİ OLMAK DEĞİL,GÜÇ İLE KIRİZLERİN ÜZERİNE GİDE BİLMEKTİR.BİR YERLERE YASLANARAK SAYI ARTIRMAK DEĞİLDİR.SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETEBİLMEKTİR…
O Dönemde;bu konularda da bakanlık nezdinde girişiminde  bulunan Sağlık Memurları Derneği ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği bir şeyler yapmaya çalıştı. Dernekler o dönemde çok kısır döngüde ve kurumlarca nerdeyse kayda alınmayan sivil Toplum Örgütleri şeklinde idi.Adı büyük olan sendiklar sadece seyrettiler. Şuan dernekler artık biraz daha varlığını hissettirir oldu.
 
2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği ile başlayıp 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik ile Sağlık Memurları (Toplum Sağlığı Teknisyeni) görev tanım ve yetkileri yapılmayarak  sağlık camiasındaki unutulan meslekler arasında yerini aldı
Cumhuriyet Öncesi Dönem : Sultan Abdülmecit zamanında 1845 yılında Askeri Tıp Okulu’nda hekimlerden ayrı olarak eğitilen insanlara denilirken, 1910 yılında Dr.Besim ÖMER Paşa’nın girişimiyle İstanbul’da açılan Sağlık Okulu’nda çiçek aşısı uygulamak ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek amacıyla erkek ve kadın “Küçük sağlık memurları” yetiştirilmiştir.
Cumhuriyet Dönemi: 3 Mayıs 1920 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulmuş ve 1924 yılında Sağlık ve Sosyal İşlerde özellikle Bulaşıcı Hastalıklarla savaşta hükümet hekimlerine yardımcı olmak ve aşı uygulamakla görevli “Küçük Sıhhat Memurları” yetiştirmek üzere İstanbul ve Sivas’ta Küçük Sıhhat Memurları Mektebi adı verilen ve öğrenim süresi 2 yıl olan iki okul açıldı 1961-1962 ders yılında Sağlık memuru ve Hemşire yetiştiren okulların adı Sağlık Koleji olarak değiştirilmiş. Öğrenim süresi 4 yıla çıkarılmış. 1969 yılında bazı Sağlık memurluğu bölümlerinde laboratuvar, röntgen, çevre sağlığı teknisyeni yetiştirmek üzere başka alanlarda eğitim- öğretim sürdürülmüş ve bu alanlardan mezun olanlara da Sağlık Memuru ünvanı verilmiştir. 1976 yılında da Sağlık Kolejleri 4 yıllık lise eğitimi veren Sağlık Meslek Liselerine dönüştürülmüştür. 1980’li yılların sonuna doğru LİMME Programı doğrultusunda lise üzerine bir yıllık süreli kurs programı ile Sağlık Memuru yetiştirilmiştir. 
 
Ülkemizde bir dönem Sağlık Sektörünün eksik kalan her yerinde adeta  tampon eleman  görevi gören ve verilen işleri itirazsız eksiksiz yüzünün akıyla yerine getiren bir meslek grubu olan Sağlık Memurluğu maalesef tarihe karışmış görünüyor.
 
Özellikle 2000 yılından önce sağlık alanında otorite sahibi olan  Sağlık Memurları toplumun sağlığı alanındaki tüm ihtiyaçlarını gidermek için canla başla mücadele etmişler. En ücra yerlerde sağlık hizmeti verebilmek için  özveriyle çalışırlarken,Öyle ki doktorun olmadığı yerde rapor yaz bileme hakkı bile olan bu meslek gurubunun dönemi sona ermiş gibi görünüyor,2007 yılından önce bu unvanı elinde bulunduranlar bu unvanlarını korumaya devam ediyor.Sahada zaten çok fazla sağlık memuru ve toplum sağlığı memuru kalmadı çünkü bu meslek guruplarının bir çoğu masa başında görev ifa ediyor.
 
Bir dönem sağlık memuru; doktoru olmayan, suyu, yolu, elektriği olmayan köylerin  atandıklarında doktor gibi itibar görür orada tek başına sağlık hizmeti veridi
Askerde Doktor olmayan Askeri Revirlerde Vatan hizmeti yanında sağlık memurluğu görevini yapardı  
Hasta Kabul, Döner Sermaye, Servisler, Poliklinikler, Çevre Denetimleri,Acil Sağlık Hizmetleri  buna benzer bir çok yerlerde ve görevlerde itiraz bile etmeden Sağlık hizmeti sunumunda gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan sağlık memuru arkadaşlarımız Sağlıkta Dönüşüm ve Bolanya Sürecinin Mağduru oldular
Sağlıkta Dönüşüm Meslekleri Öldürmeye devam ediyor. Sırada Laboratuar,Radyoloji,Anestezi,Ameliyathane teknisyen ve teknikerlikleri var nedeni ise son yönetmelikte yayınlanan sağlık bakım teknisyeni  her işi yapacağı için bu mesleklerde kısa bir süre sonra sağlık memurluğu gibi yavaş yavaş sönecektir.
 
Saygılarımla
Hüseyin AYHAN
Aktif Sağlık-Sen
Genel Başkanı

Hiç yorum yok:

KAYBOLAN SADECE VEFA DEĞİL